ВР Украины отменила обязательную регистрацию иностранных инвестиций

ЗАКОН УКРАЇНИ

 Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо скасування обов’язковості державної реєстрації іноземних інвестицій

 Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:

 I. Внести зміни до таких законодавчих актів України:

1. В Господарському кодексі України (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., №№ 18 - 22, ст. 144) статтю 395 виключити.

 2. У Законі України "Про режим іноземного інвестування" (Відомості Верховної Ради України, (ВВР), 1996, N 19, ст. 80):

 пункт 4 частини першої статті 1 виключити;

 з назви розділу ІІІ виключити слова "Державна реєстрація та";

 статті 13 та 14 виключити;

 статтю 15 викласти у новій редакції такого змісту:

 "Підприємства з іноземними інвестиціями та установи банків подають відповідно до законодавства статистичну звітність про здійснення іноземних інвестицій.".

 3. У Законі України "Про усунення дискримінації в оподаткуванні суб'єктів підприємницької діяльності, створених з використанням майна та коштів вітчизняного походження" (Відомості Верховної Ради України, 2000 р., № 12, ст. 97):

 у назві і тексті закону у всіх випадках слова "суб'єкт підприємницької діяльності" замінити відповідно на слова "суб'єкт господарювання";

 частині першій статті 5 слова і знак "їх реєстрації," вилучити.

 II. Прикінцеві положення

 1. Цей Закон набирає чинності через два місяці з дня його опублікування.

 2. До приведення законодавства України у відповідність із цим Законом законодавчі та інші нормативно-правові акти застосовуються в частині, що не суперечить цьому Закону.

 Голова Верховної Ради України В. ГРОЙСМАН